Coachende gespreksvoering met medewerkers

Je wilt het beste uit je medewerkers halen en dus zal je regelmatig op een coachende wijze met je medewerkers in gesprek gaan. Je bént echter geen coach. In deze training kunnen we je diverse strategieën voor coaching leren. Daarnaast is er altijd aandacht voor de context en wanneer coaching wel of niet zinvol is.