Coaching

Coaching

Bij coaching wordt ervan uitgegaan dat jij zelf aan één of meer doelen wilt werken, wat jou zelf nog niet lukt om te bereiken. We helpen jou om het je doelen helder te krijgen en te reflecteren op wat je nodig hebt of op wat belemmerend is om je doelen te bereiken. We dagen je uit om breder te kijken en je eigen denkwijze en kijk op de werkelijkheid te onderzoeken. We stimuleren je tijdens gesprekken om nieuw gedrag en nieuwe strategieën te ontwikkelen en om daar in de periode erna concreet mee aan de slag te gaan.

Er zijn diverse vormen van coaching, afhankelijk van doel en wat bij je past en alles is eventueel ook online te realiseren.

Provocatieve coaching is een combinatie van warmte, humor en uitdaging