UpStage

In de loop der tijd hebben wij een eigen methodiek ontworpen die spel en spelen op basis van de praktijk zo veel mogelijk centraal stelt. We combineren daarin onze kennis en kunde vanuit de psychologie en communicatie met onze kennis en kunde als theaterdocent/ theatermakers en creatief denkers.

“Erg fijn dat er veel ruimte is voor onze kennis en inbreng”

““Jullie brengen ons op een heel andere en concrete manier met elkaar in gesprek”

Op basis van door jullie aangeleverde vraagstellingen en
casuïstiek geven we vorm aan leersituaties. Waar we spelmatig vormgeven, kunnen die spelsituaties gespeeld worden door zowel de begeleiders als de deelnemers, afhankelijk van wat wenselijk en zinvol is. De begeleiders zien hun kennis en kunde gelijkwaardig aan die van de deelnemers en zullen zoveel mogelijk spelend het gezamenlijk leren spiegelen en faciliteren.

“We hebben het er nog lang over gehad. Veel nieuwe handvaten.”

UPstage® intervisie is vooral geschikt om je gedragsrepertoire en interactievaardigheden uit te breiden, om theoretische interactiemodellen en werkvisies te verkennen en om te reflecteren op hoe jij je tot anderen verhoudt.

“Je hoeft niks, alles kan. Door die keuzevrijheid ervaar ik veel ruimte om deel te nemen op een manier die voor mij werkt!”