Theaterinterventies

Theater als middel, een korte achtergrond

Theater is en oud middel om verhalen te vertellen, ons een (lach)spiegel voor te houden, om menselijk gedrag te beschouwen en belangrijke thema’s bespreekbaar te maken. Die functies heeft theater nog steeds. In Nederland is in de zestiger jaren een combinatie tussen theater en vormingswerk ontstaan ter ‘emancipatie van de burger’, waarbij het vak dramatische vorming zich heeft ontwikkeld.

Tussen dramatische vorming en theater als kunstvorm vind je vormen van toegepast theater. Bij toegepast theater wordt theater bewust als middel gebruikt om een gesprek op gang te helpen bij een specifieke doelgroep en hen op praktische wijze te laten leren vanuit beleving en ervaring.

Je moet niet alles geloven wat je denkt