Trainingsacteurs

Een trainingsacteur is deskundig op het gebied van spelend leren. Dat kan in een live training, maar ook online.

Als kind deden we het allemaal, spelend leren. In vrijheid spraken we een aantal regels af en gingen de spelwereld in om te ontdekken wat we allemaal zouden kunnen en wie we zouden kunnen zijn. De trainingsacteur daagt je uit om opnieuw op ontdekkingsreis te gaan en te leren vanuit de ‘magische’ vraag: Hoe zou het zijn als…?

Leren met een trainingsacteur richt zich specifiek op het uitbreiden van het eigen gedragsrepertoire of het verkennen van een andere kijk op de werkelijkheid. Het kan gaan om het leren omgaan met als lastig ervaren gedrag, om dienstverlening te optimaliseren, betere gesprekken te voeren, enzovoorts. Tijdens de training biedt de trainingsacteur de deelnemers de kans om in een veilige situatie een gedragsexperiment aan te gaan. Veilig, omdat het experiment geen reële consequenties heeft. Veilig, omdat de acteur weet wat zhij doet, het proces zorgvuldig begeleidt en goed voor de deelnemers zorgt.

Uitgangspunt is altijd de deelnemersgroep. De trainingsacteur kijkt goed naar hoe zhij met de deelnemers een passende, actieve leersituatie uit kan zetten. Zhij heeft een arsenaal aan werkvormen, van klassiek rollenspel tot een regievorm (waarbij de deelnemer zelf niet speelt, maar regisseert), van snelle oefeningen en spelletjes in kleine groepjes tot groepsspelen.

… lees verder onder de foto …

De trainingsacteur is een spiegel voor de deelnemers

De trainingsacteur is hierbij een spiegel voor hetgeen de deelnemers uitproberen, helpt hen de mogelijkheden te verkennen en de leefwereld van de ander te beschouwen. De deelnemers trekken hun eigen leerconclusies over het resultaat van het experiment, hoe iets wel en niet bij hen past en wat ze er in de praktijk wel en niet mee gaan doen.

Trainingsacteren is altijd maatwerk, waarbij de deelnemers eigenaar zijn van het leerproces en altijd het laatste woord hebben. 

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.