Gespreksvoering bij vermoedens van huiselijk geweld

Als er in jouw organisatie gewerkt wordt met de meldcode, dan zul je onvermijdelijk te maken krijgen met momenten waarop je hierover in gesprek moet gaan met betrokkenen. Wij trainen je in wat het van je vraagt om daar goed en zorgvuldig mee om te gaan en er zo ontspannen mogelijk en tegelijk alert in te staan.


Wij richten ons vooral op de gespreksvoering. Als het ook gaat om kennis van signaleren en documenteren, kennis en implementatie van de meldcode en regelgeving, dan werken wij samen met het Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid (Veilig Thuis)