Je cliënt of hun familie

De laatste jaren is er in de zorg steeds meer bijgekomen en krijg je als zorgprofessional vaker te maken met ‘lastig gedrag’, voortkomend uit psychiatrische problematiek of spanning.

Daarnaast kun je te maken krijgen met bezorgde familie, die ook van alles van je wil. En soms kom je in situaties terecht met huiselijk geweld. Dat vraagt van jou veel kennis van gedrag en flexibiliteit in je communicatie.

Onze trainingen helpen jou daarbij.