Mensen met psychiatrische problemen

Iedereen heeft klanten en/ of collega’s met psychiatrische problemen. Onder andere door bezuinigingen en herstructurering van hulpverlening krijgen we steeds vaker te maken problemen die daaruit voortvloeien in onze communicatie en samenwerking. Als iemand je bijvoorbeeld vertelt dat ie een autisme spectrum stoornis heeft, wat betekent dat dan eigenlijk?

En wat vraagt het van je om op een stabiele manier om te gaan met iemand met een borderline stoornis? In een of meer colleges kunnen we je uitleg geven over diverse problematieken. En in trainingen leren we je omgaan met diverse gedragingen die daar mogelijk uit voortkomen.