Overige gespreksvormen

Coachende gespreksvoering met medewerkers
Je wilt het beste uit je medewerkers halen en dus zal je regelmatig op een coachende wijze met je medewerkers in gesprek gaan.
Lees meer
Coachende gespreksvoering met leerlingen en LIO-ers
Een van de rollen van de leerkracht is ‘coach’. Coach zijn is ook een vak apart. Onze coaches leren jullie graag de kneepjes
Lees meer
Gespreksvoering bij vermoedens van huiselijk geweld
Als er in jouw organisatie gewerkt wordt met de meldcode, dan zul je onvermijdelijk te maken krijgen met momenten
Lees meer

Feedback, maar dan zinvol
Feedback geven is niet altijd zinvol en kan ook contraproductief werken. Voorafgaand aan onze feedbacktrainingen
Lees meer
Beter afstemmen op je klant.
Voor dienstverleners.
Wie is je klant en wat wil die eigenlijk? Hoe kom je daar in een gesprek achter en hoe stem je daarop af?
Lees meer
Jezelf presenteren
Jezelf presenteren of een praatje houden kan voor menigeen spannend zijn. We leren je omgaan met je spanning en je zeker te voelen ..
Lees meer

Taal is magisch, want woorden creëren onze werkelijkheid in de verhalen die we er over vertellen!