Humor en flexibiliteit: improviseren op de werkvloer

Hoe goed we ons ook proberen voor te bereiden, altijd komt weer die onverwachte vraag of situatie langs! Vaak proberen we dat te controleren door constant vooruit te plannen, te anticiperen en zaken voorspelbaar te maken en goed doordacht te handelen. Meestal heb je echter geen tijd om lang na te denken en moet je dus kunnen improviseren. 

Improviseren is het spontaan creëren of bedenken van iets tijdens de uitvoering. Deze teamdag gaat over wat je kunt leren van een improvisatie-acteur. Hzij vertelt over het werk en geeft voorbeelden en eenvoudige oefeningen, die aanleiding vormen om de praktijk op jullie werkvoer te beschouwen. Het doel is dus niet om je te laten acteren.

… lees verder onder de foto …

Improvisatietheater is theater zonder vooraf geschreven script.

Improvisatietheater is theater zonder vooraf geschreven script. Het publiek levert een actieve bijdrage. En dat maakt het ook heel actueel in de overdracht naar het werk. De consument wordt steeds vaker co-producent en interactiviteit staat in veel (beleids)processen bovenaan de agenda. En ook als collega’s wordt er in een team co-creativiteit verwacht, innovatievermogen, ondernemerschap. 

Goed kunnen improviseren is meer dan alleen een vaardigheid. Het is een basisattitude, die veel improvisatoren ook in hun dagelijkse leven toepassen. Er zitten wetmatigheden in improvisatie. Door dat bewust toe te passen, kun je je improvisatievermogen in het dagelijkse leven vergroten: Je ‘comfortzone’ breidt uit, je kunt sneller en flexibeler inspringen op je omgeving, je verbetert je teamwerk en je communicatie, je werk wordt leuker en het versterkt het vertrouwen in jezelf. 

Als je je werk beziet als een improvisator, dan worden de dagelijkse onderbrekingen en onverwachte zaken geen storende factor meer, maar een uitdaging om op een andere manier met elkaar en met de werkelijkheid om te gaan.
Op het podium gaat de onderbreking over ontwikkeling van het verhaal. Op de werkvloer gaat het over de ontwikkeling van een gesprek, van jezelf, of van je organisatie, een nieuw product of plan van aanpak. We hebben wel eens de neiging om tot in detail vast te houden aan het oude, terwijl de enige constante factor is, dat alles verandert. Daarom is het wijs om te leren veranderen.