Omgaan met diverse temperamenten

Als je je bewust bent van je gedrag en het effect daarvan, kan je ermee leren spelen en op die manier makkelijker bereiken wat je wilt. Deze teamdag gaat over temperamenten en hoe die op elkaar inwerken aan de hand van de acteermethode van Helmert Woudenberg, die dit koppelt aan de vier elementen vuur, water, lucht en aarde. Een acteur vertelt en speelt voorbeelden. Daarnaast geeft hij simpele oefeningen en opdrachten, waarmee je verkent welk temperament bij jou het sterkst vertegenwoordigd is en welke invloed jouw gedrag op je omgeving heeft. 

… lees verder onder de foto …

Iedereen beschikt over de 4 elementen in zichzelf als energie.

 • Vuur:
  “De waarheid is hard en heeft consequenties. Ik ben bereid die te aanvaarden en ze anderen op te leggen.” Sleutelwoorden: drijfveren, hartstocht, initiatief, agressie, levensvonk, enthousiasme, inspiratie, naar buiten gericht.
 • Water:
  “De waarheid is hard en vraagt begrip en medelijden. Wat jou vandaag gebeurt kan mij morgen overkomen.” Sleutelwoorden: empathie, gevoel, emotie, samen, geraakt worden, kwetsbaarheid (maar geen slachtoffer), naar binnen gericht.
 • Lucht:
  “De waarheid is altijd omkeerbaar.” Sleutelwoorden: denken, beschouwing, verbaal, analyse, strategie.
 • Aarde:
  “Dit is de waarheid en het is niet anders.” Sleutelwoorden: Nuchterheid, concreet, zekerheid, rust.

Iedereen beschikt over de 4 elementen in zichzelf als energie. Eén van de 4 is het duidelijkst aanwezig, dat is het element in ‘de etalage’, hoe je naar buiten treedt, hoe je over komt op het eerste gezicht. Daarnaast zit ‘de bijrijder’, een energie die je steunt of tegenwerkt. Daar weer achter ‘de privé plek’, hoe je functioneert in je privé/eigen kracht/omgeving. Als laatste zijn er deuren waarachter ‘je geheim’ zit, de energie waar je moeite mee hebt om die (beheerst) toe te passen.