Teamontwikkeling

Bij de teamontwikkeling die wij faciliteren, ligt de nadruk altijd op communicatie en samenwerking. Als het gaat om vaardigheden en attitudes richting de klant, dan zal een gericht trainingsaanbod daarop geschikt zijn. Als het gaat om onderling beter samen werken, dan kan het gaan om een combinatie van training met een vorm van coaching. Ook de brugdagen kunnen heel geschikt zijn.