Brugdagen voor teams en organisaties

Niet alleen in de beginfase van een team of organisatie, maar ook later kan er een dynamiek ontstaan, waarbij mensen zich op eigen eilandjes terugtrekken. Ze hebben minder zicht op elkaars kwaliteiten en mogelijkheden, hebben minder begrip voor elkaar en elkaars behoefte, verliezen de focus op de klant en het doel en voor je het weet is het zo erg dat er een cultuur van ‘wij’ en ‘zij’ is ontstaan en boet het werk in qua kwaliteit en efficiëntie. En in een tijd waarin er meer online gewerkt moet worden is dit een nog groter risico.

Om de eilandjes te doorbreken zetten wij mensen van die diverse eilandjes rondom een gezamenlijk gedragen thema op speelse wijze bij elkaar. De opzet en begeleiding is dusdanig dat we nieuwsgierigheid naar elkaar stimuleren. Want daar zit vaak de grote crux; dat mensen vergeten om elkaar te vertellen wat ze in hun werk nodig hebben en dat ze vergeten om nieuwsgierig te zijn naar verschillen.

Het is goed om te weten dat eilandvorming een veel voorkomend fenomeen is. Zelfs na bijvoorbeeld een prachtig traject met iets als bijvoorbeeld Spiral Dynamics kan na verloop van tijd toch weer iets ontstaan, waarbij het ene ‘clubje’ het andere ‘clubje’ verwijt dat het zo ‘blauw’ is. We voelen ons graag veilig bij een groep mensen waarin we ons herkennen en die op ons lijken. In theorie weet iedereen dat we baat hebben bij verschillen, maar dat voelt gewoon niet altijd zo fijn. Soms is het ronduit lastig dat jij iets anders nodig hebt dan de ander je geeft!