Constructief samen werken

De focus tijdens dit traject kan tweeledig zijn:

Indien nodig ligt de eerste focus van het traject op het (opnieuw) helder krijgen van de doelen van de organisatie, de afdeling en het team. Meer…  Hoe kan eenieder afmeten of hieraan wordt voldaan?  Is eenieder in staat om dit te vertalen naar het eigen gedrag van alledag? Zijn alle benodigde kwaliteiten en vaardigheden aanwezig of mist er nog iets?

De tweede focus ligt op het op constructieve wijze leren omgaan met verschillen en daar zo goed mogelijk gebruik van te leren maken om te doen wat nodig is om samen de gewenste resultaten te behalen.

We leggen uit hoe een samenwerkingssysteem ontstaat en zich ontwikkelt en hoe je een gezonde en veilige cultuur creëert om samen de puntjes op de ‘i’ te zetten en een topteam te worden!